27 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 27 juli, 2011

Het is opvallend stil in de lucht en op straat. Aan alles geraakt men gewoon, ook aan het trompetgeschal als ‘s-morgens om 8 uur de hakenkruisvlag wordt geheschen en die ‘s-avonds om 20 uur wordt binnengehaald hetgeen steeds met een geplechtigheid van de zijde der militairen geschied. Eveneens wordt ‘s-avonds om 22.45 en om 23 uur met de trompet het signaal gegeven voor gereedmaken en ter ruste gaan voor de militairen.

De voedselvoorziening blijkt steeds moeilijker te worden zonder geldige bonnen is niets meer te verkrijgen terwijl voorheen zonder bonnen nog wel eens boter, melk en vleesch te verkrijgen was. Er is een levendige handel in bonnen. Zoo worden b.v. kolenkaarten, met 20 bonnen, voor f 12,- gaarne gekocht en voor thans reeds geldig verklaarde kolenbonnen betaalt men gaarne f 1,- per bon. Dit om zich eenigermale te verzekeren van eenige brandstof tegen a.s. winter. Per 1 aug.s a.s. zal alleen melk verkrijgbaar zijn die geheel ontroomd is z.g, tapte-melk. De boter die van de melk op de fabrieken gemaakt wordt, is voor verzending bestemd.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->