28 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 28 juli, 2011

De nacht was kalm, alleen in de vroege morgenuren kwamen enkele zeer laag vliegende vliegtuigen over onze huizen waarbij de schrik op het hart slaat en de meeste nog slapende inwoners de admin inhouden in de gedachte komt er een bom op ons neer, of gaat het vliegtuig door?

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

“De burgemeester van Zevenbergen brengt ter openbare kennis, dat voorzoover nog geen schadeloossteloosstelling voor door de Duitsche Weermacht in gebruik genomen schepen werd verleend of deze niet door een Duitsche instantie in het vooruitzicht werd gesteld de aanvragen tot vergoeding voor deze schepen tot en met 31 augustus 1941 ter gemeentesecretarie kunnen worden ingediend, op dat alsnog tot betaling kan worden overgegaan. Zevenbergen 28 juli 1941. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken

In de laatste 2 maanden zijn in deze gemeente vanwege het voorkomen van diphterie en roodvonk de kinderen daartegen ingeënt en wel:
659 kinderen 3x tegen diphterie
87 kinderen 2x tegen diphterie
88 kinderen 1x tegen diphterie
en al deze kinderen tegen roodvonk.

Met ingang van morgen is door mij op verzoek van den secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken een bewakingsdienst ingesteld in het kader van de luchtbeschermingsdienst die in de gemeente moet uitzien naar eventueele branden veroorzaakt door groote of kleine brandplaatjes, phosphorstukjes of andere brandstichtende middelen in graanvelden, dorschplaatsen en graanopslagplaatsen. Voor Zevenbergen en voor Zevenb. Hoek heb ik heden voor ieder 4 man geinstrueerd. De diensten vangen aan, morgen om 6 uur v.m.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->