28 maart 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 28 maart, 2010

Heden ontving ik sergeant Krinsen, tijdelijk te Moerdijk, die belast is met opmeting t.a.z. van de inundatie. Op mijn eerder aan hem gericht verzoek zal hij voor deze gemeente, in het inundatie gebied, nagaan welke woningen, bij voorloopige inundatie, kunnen blijven bewoond. Dat zijn die woningen, die hoog genoeg langs de dijken zijn gelegen en die bij inundatie niet onder water komen. De hoogste stand, bij inundatie, zal zijn 0,50m boven N.A.P. in Holl. Diep. De rijksweg te Zevenb. Hoek ligt 0.80m boven dit N.A.P. Hij zal trachten nog deze week zijn bevindingen aan mij te doen toekomen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->