28 oktober 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 28 oktober, 2010

In de nacht zijn enkele vliegtuigen zeer laag gepasseerd. In de vooravond waren de zoeklichten in Noordelijke richting te zien en afweergeschut te hooren.

Heden morgen om 10/00 uur ontving ik het volgende telegram:
Op 2 oct. 1940 is bij Hummelo (Gelderland) een Engelsch vliegtuig genummerd P4964 neergestort. Op 19 oct. 1940 is in een valscherm gevonden dat hetzelfde nummer droeg als het vliegtuig boven bedoeld stop. Er moet mede gerekend worden dat de inzittende met dit valscherm omlaag gesprongen is en nog voortvluchtig is stop. Op verzoek der Duitsche autoriteiten deel ik u mede dat opsporing van dezen voortvluchtigen wordt verzocht. Eventueele aanhouding moet onmiddelijk dringend telefonisch aan de Rijksinspectie Luchtbescherming worden gemeld. De secr. Generaal, waarnemend hoofd van Binnelandsche Zaken Frederiks.

Heden ontving ik nog opdracht om in het kleuterhuis nabij de N.H. Kerk alsnog te willen bezorgen: tafelkleeden van wasdoek voor de gisteren bestelde 4 tafels;

twee geweerrekken voor 9 geweren ieder;
18 borden;
2 kopjes en schoteltjes;
2 waschteilen (geemailleerd);
2 bezems (groot);
2 vuilnisblikken;
1 hark;
2 soeplepels (emaille);
1 gasconifoor, groot formaat, legbanken aan de wanden, kleerenhangers, kapstokken

Hedenavond ontving ik nog het volgende telegram:
De bij telegram van 27 dezer verzochtte opsporing van een te Hummelo uit een Engelsch vliegtuig gesprongen voortvluchtige, kan als vervallen worden beschouwd. Secretaris-Generaal van Binn. Zaken Frederiks.

Ook ontving ik heden namens den commandant van eenig onderdeel der Duitsche Weermacht het verzoek om aan de oude suikerfabriek ‘Azelma’ zoo spoedig mogelijk te doen aanbrengen en bezorgen: 140 ctr (= 7500 kilo) stroo en 1 ctr (= 50 kil) kalk verder aanbrengen van electrisch licht in paardenstallen.
Naar mij heden ter oore kwam uit de mond van een lid der directie der cooperatieve suikerfabriek alhier zijn een aantal schepen geladen met suikerbieten van Puttershoek waar die fabriek vorige week is gebombardeerd naar deze fabriek aangekomen. De schippers op die schepen maar vooral hunne huisgenooten zijn zoo bang voor een bombardement hier, dat zij alleen onder pressie der directie voor de fabriek varen om gelost te worden. Dan huilen meerdere vrouwen en verschillende schippers laten hun los-bevel voorbij gaan en spoeden zich van de fabriek als zij daar voor hun zaken moeten zijn. Zij zijn allen geweldig onder den indruk van het meegemaakte bombardement te Puttershoek.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->