29 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 29 januari, 2011

Gelukkig andermaal een rustige nacht. Des daags zijn enkele vliegtuigen gehoord en gezien. Ook in de vroege avonduren zijn meerdere vliegtuigen gehoord en waren wederom zoeklichten in het Noorden in werking.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
De Burgemeester van Zevenbergen brengt het navolgende onder uwe aandacht:
Het is de laatste tijd herhaaldelijk voorgekomen, dat zich hier te lande personen en groepen van personen bevinden, die zich aan sabotagehandelingen jegens de bezettende macht schuldig maken of deze voorbereiden. Mochten de handelingen voorduren of een meer concreten vorm aannemen, dan zal de Duitsche Overheid hiertegen op strenge wijze reageeren.
Op den ernst van deze ontwikkelingen wensch ik u met den meesten nadruk te wijzen. Een ieder behoort er toe mede te werken, dat zij, die zich aan deze handelingen van sabotage schuldig maken, op gevaar zoowel voor hen zelf als voor hun landgenooten worden gewezen.
Zevenbergen, 28 jan. 1941
De Burgemeester van Zevenbergen
J.J. van Aken

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->