29 november 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 29 november, 2010

De na-nacht alsook de dag van heden is verder zonder veel vliegtuig vertoon of- gevaar verloopen. Van den Ortskommandant ontving ik het verzoek om de nog kortelings ingevoerde nachtbranders in de straatlantaarns, niet meer te doen branden. Hoewel het een door de Rijksinspectie voor de luchtbescherming goedgekeurde richtlampverlichting is, blijkt deze van uit de lucht nog gezien te worden hetgeen door Duitsche vligeneirs is geconstateerd aan het verlangen is voldaan en Zevenbergen is wederom van alle licht op straat en aan de bruggen verstoken.

Naar men thans met stelligheid meent te weten zullen de hier gelegerde militairen a.s. dinsdag 3 december vertrekken. In groote tegenstelling met de twee voorgaande avonden is op heden tot 23 uur weinig of geen vliegtuig geronk gehoord en is het rustig om te gaan slapen.

Share
 

Geef een reactie





Freelance PHP Developer
se content id-->