30 mei 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 30 mei, 2010

De afgeloopen nacht is al even rustig geweest als de vorige, geen vliegtuigen zijn gehoord.

Heden gaan de schadelijsten uit opgemaakt door C. de Gouw en H. Oostenink aam: den Com. des Koningin in N.Br. aan, de strekplandienst in Tilburg, de oorlogsschadecommissie, bezauidenhoutschenweg 87 den Haag en aan de inspecteur voor de Volksgezondheid (ir. Bolsius) te ‘s-Bosch die de zaken waarneemt voor Jhr. de Ranitz te Middelburg die nog niet op zijn post is teruggekeerd. Deze schadelijsten bevatten alle schaden (geschatte) aan de perceelen en aan meubilair en gereedschappen.zoo geven de lijsten aan: totaal vernielde woningen aan: de Noordhaven 29, Merodestraat 7, kerkstraat 7, Zuidhaven 15, Lange Noordstraat 26, Lage Wipstraat 17, tezamen 101, gedeeltelijk verniedel woningen: Noordhaven 17, Merodestraat 1, Kerstraat 13, Zuidhaven 18, Langenoordstraat 7, Lage Wipstraat 3, Markt 8, Dijkstraat 3, Stationstraat 1, Hazeldonksche Zandweg 2, Prinses Julianastraat 1. totaal cijfer voorZevenbergen aan 74 woningen F 573.791,-, te Zevenb. Hoek: Geheel verniedel panden 31 en gedeelteijk vernielde panden 158, totaal cijfer voor Zevenbergschen Hoek F 396.115,-. In totaal is de schade aan woningen en meubilair scholen enz. in de gemeente Zevenbbergen zijnde 969.906. Hierbij komen: Lamgatsche brug en woning: F 8650,-, bestrating en rioleering F 600,-, aan de gasfabriek, vernietiging muntgasmeters 6000,-, gewone meters 1000,-, schade aan het buizennet 2500,- te zamen F 22.900,-. Totaal generaal F 992.806,- Hierbij is nog niet begrepen de schade bij landbouwers aan paarden en vee, welke de landbouwirganisaties zullen nagaan en mij deze week zullen opgeven.

Gisteren is, de gemeente, vuilnisophaaldienst begonnen wegens gebrek aan bezine, het vuilnis op te halen met paard en wagen. Heb heden middag te Zevenbergschen Hoek getracht de Coöp bakkerij welke ook is vernield, in een andere bakkerij onder te brengen, waar dan de eigenaar overdag en de cooperatie des nachts kunnen bakken. Ben er heden nog niet volkomen in geslaagd. Morgen bespreking met de voorzitter der cooperatie.

Hedenavond om 8.30 uur komt dhr. v.d. Linden bij mij met de mededeeling dat hij en andere dokters opgeroepen is om ten spoedigste naar Willemstad te komen aangezien daar een schip met Fransche Krijgsgevangenen op een mijn is geloopen en een honderdtal gewonden moeten geholpen worden, mij verzoekende de verbandstoffen van onze luchtbeschermingsdienst te mogen mede nemen. Hiertegen maakte ik bezwaar, daar wij die zelf wel eens noodig zouden kunnen hebben en wellicht nu of binnenkort geen ander is te verkrijgen hetgeen hij moest beamen. In afspraak met hem heb ik het Roode Kruis te Breda opgebeld en verzocht uit te rukkken met en Roode Kruis wagen naar Willemstad hetgeen werd toegezged. Inmiddels is de heer A. v. Eck alhier met dr. v.d. Linde en de verpleegster van het Groene kruis met eenig verband, direct met de auto van v Eck naar Willemstad heengereden. Evenzoo vertrok een Roode Kruis auto van de hier legerende Duitsche militairen ter assistentie.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->