31 maart 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 31 maart, 2011

Omtrent de oorlogsgebeurtenissen in de lucht is heden niets te melden dan: enkele vliegtuigen zijn gezien en/of gehoord.

Bij schrijven dd. 27 maart 1941 vraagt de Geschäftsfuhrer der Nötstandsbeihilfe, van den Rijkscommissaris te Rotterdam mij het volgende:
1) hoeveel inwoners telt uwe gemeente en uit hoeveel gezinnen bestaat deze, en hoeveel gezinnen zijn er met 1, met 2 enz. kinderen?
2) hoeveel stentrekkers heeft de gemeente?
3) hoeveel armlastigen zijn er?
4) hoeveel menschen worden er door het parochiaal armbestuur en de diaconiën gesteund, resp. geheel alleen door deze instanties en door uwe gemeente en deze instanties te zamen?
5) wat is het doorsnee-inkomen voor:
a) industriearbeiders;
b) landarbeiders;
c) andere catagori:ën van werknemers?
6) hoe hoog is de doorsnee huur voor:
a) arbeiderswoningen;
b) middenstandswoningen?
De gegevens zijn noodig met het oog op een eventueel in deze gemeente door te voeren actie der Notstandsbeihilfe. Voorts wordt gevraagd de gegevens zoo spoedig mogelijk te verstrekken, met dank voor de gegevens.
w.g. onleesbaar

Heden, 31 maart ’41, heb ik geantwoord
Aantal inwoners per 1 jan. 1941, 8675
Aantal gezinnen, 2186
Aantal alleenstaande personen, 140
Aantal gezinnen zonder kinderen, 230
Aantal gezinnen met 1 kind, 170
Aantal gezinnen met 2 kinderen, 230
Aantal gezinnen met 3 kinderen, 280
Aantal gezinnen met 4 kinderen, 352
Aantal gezinnen met 5 kinderen, 240
Aantal gezinnen met 6 kinderen, 175
Aantal gezinnen met 7 kinderen, 145
Aantal gezinnen met 8 kinderen, 85
Aantal gezinnen met 9 kinderen, 50
Aantal gezinnen met 10 kinderen, 35
Aantal gezinnen met 11 kinderen, 22
Aantal gezinnen met 12 kinderen, 18
Aantal gezinnen met 13 kinderen, 7
Aantal gezinnen met 14 kinderen, 7
Aantal steuntrekkers, 47
Aantal armlastigen, 105
Aantal gesteund door Parochiaal armbestuur en Diaconiën (schatting), 65
Aantal gesteunde gezamelijk met de gemeente, 15
Het doorsnee inkomen is voor
industriearbeiders ca. f 18,-
landarbeiders, ca. f 15,-
bouwvakarbeiders, ca. 27,-
doorsnee huishuur voor
arbeiderswoningen, f 2,25
middenstandswoningen, f 6,-

 

Geef een reactie

se content id-->