5 juni 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 5 juni, 2010

Een zeer rustige nacht, slecht één of twee vliegtuigen gehoord.

Heden juni paardenmarkt. De aanvoer is niet groot, slechts 41 paarden. De prijzen zijn enorm opgeloopen doordat de benzine schaarste het gebruik van paarden noodzakelijk maakt. Heden gaat van mij, op last der overheid, de bekendmaking uit, dat ledige benzine en petroleumvaten binnen twee dagen moeten worden ingeleverd. Voor verdere doorzending aan eenige bezinemij. met door mij gezorgd worden.Heden heb ik, met de burgemeesters van Klundert en Zwaluwe een onderhoud, waartoe mij zijn uitgenoodigd, gehad met den Com. der Koningin in ‘s-Bosch. Deze besprak de tijdelijk functie van H. Matthee te Moerdijk die zich burgemeester noemde van Moerdijk hetgeen de Com. sterk laakte. Hij had verwacht dat de burgemeester van Zwaluwe of Klundert hem van een en ander, desnoods per bode op een rijwiel, van zulk een aanmatiging in kennis had gesteld. Zulks is een verzuim geweest. Ik verklaarde met deze geschiedenis niets te maken te hebben gehad. Verder werd lang en breed besproken de toestanden in onze gemeenten in begin van den oorlog tot nu, waarbij verschillende wenken werden gegeven inzake crediet voor bedrijven heropbouw van verwoeste woningen enz. Zevenbergen was, naar ingekomen gegevens, relatief de zwaarst getroffen gemeente in Noord-Brabant. Het bijna gereed zijnde uitbreidingsplan zou nu goede diensten kunnen bewijzen. Mogelijk zullen er in Zevenbergen noodwoningen gebouwd kunnen worden waarop door mij reeds eerder werd aangedrongen. Voorloopig moet geen enkel architect plannen maken dit alles zal door daarvoor aangewezen bouwkundigen moeten geschieden. Bouw-woning-en Welstandstoezicht in N.Brabant zal ingeschakeld worden en kosteloos advies geven. Met ingang van heden 5 juni rijden wederom treinen van L. Zwaluwe naar R’daal en wel 8 op en 8 af; vetrek vanaf ‘s-morgens 6.58 naar L. Zwl en 7.58 naar R’daal allen met 2 uur verschil

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->