6 juni 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 6 juni, 2011

Bij dikke en regenachtige lucht, was er geen actie in de lucht.

Heden heeft ir. dr. Ringers, algemeen gemachtigde voor den wederopbouw te Zevenb. Hoek zitting gehouden om nader de klachten te onderzoeken van den kant der herbouwers aldaar die niet tevreden zijn met de hun toegewezen plaatsen. Mede waren tegenwoordig de Heer v/d Meer, mr. Schepel, ir. Buskens, ir. de Boer, ir. Noorlander, burgemeester en C. de Gouw.

De bespreking had een besloten karakter en onderling overleg aan de hand der kaarten in voorlopige toewijzingen. Dr. Ringers was het met mijn eerder voorgestelde eens n.m. dat de nieuwbouwers niet gedwongen mogen worden in de ontworpen Brink te bouwen om de Brink als zoodanig aantrekkelijk te maken, daar ook volgens hem later de mogelijkheid blijft bestaan, dat nieuwe winkelzaken zich vestigen langs de Rijksweg waar nu de winkels niet zouden mogen herbouwen. Ook den bouw van het patronaat achter in de Brink werd door dr. Ringers niet verworpen. Later zal hij uitspraak doen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->