7 februari 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 7 februari, 2010

Als boven aangehaald hen ik heden een bespreking gehad met den heer A.J.M. v. Drimmelen, veearts alhier, wien ik een uiteenzetting gaf omtrent hetgeen te doen zal zijn bij eventueele evacuatie van paarden en vee en hem gevraagd of ik hem mocht opgeven aan Economische Zaken te Den Haag als verzorger van de afvoer van paarden en vee, waarop hij toestemmend antwoordde.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->