7 juni 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 7 juni, 2010

Steeds wordt de toestand meer rustig en gewoon, Des nachts hoort men een enkele maal het geronk van vliegtuigen, doch deze zullen waarschijnlijk van Engelsche nationaliteit zijn op weg naar Duitschland.

De groote drukte op secretarie begint te luwen. Heden is er aanschrijving dat op 17 juni a.s. de petroleum zal gedistribueerd worden. In de namiddag melden zich 2 Duitsche spoorwegbeambten die mij gelasten voor inkwartiering te zorgen met voeding in Hotel Noord-Brabant nabij station Lage Zwaluwe op wlek station zij met 4 man een bureau zullen bezetten voor de gang van zaken aldaar tevens gelasten zij mij te zorgen dat morgen een radiotoestel op hun bureau aanwezig zal zijn. De inkwartiering wordt door de politie afgewerkt terwijl getracht zal worden een radio-toestel te plaatsen.

 

Comments are closed.

se content id-->