opsporing landbouwpaarden

...now browsing by tag

 
 

8 juni 1940

dinsdag, juni 8th, 2010

Alles rustig. Van den burgemeester van Breda ontvang ik, ter kennisneeming een tot hem gericht schrijven (afschrift) van den Orts-Kommandant te Breda inzake omwisseling van Reichsmarke tegen Reichskrediet-kassen-cheine, welke laatste in Nederland alleen geldig zijn. Eerstgenoemde Reichsmarke zijn door Duitsche soldaten veelvuldig als betaaldmiddel uitgegeven en kunnen nu ingewisseld worden, uiterlijk tot 12 juni, waarvoor aanvraagformulieren zijn bijgevoegd.

Heden gaat een circulaire uit omtrent de volgende Verordening van de Feldkommandant Haefner, major, houdende dat met ingang van heden het aan winkeliers verboden is, gedistribueerde waren aan de leden der Duitsche Weermacht te verkoopen. Van nu af mogen zulke waren alleen tegen overlegging van een bewijs van het betreffende Weermachtsonderdeel worden afgegeven. Aan de commandaturen en troepen deelen is een dienovereenkomstige instructie doorgegeven. Was getekend 5 juni 1940 met onderschrift van den commissaris der koningin dat een reden verplicht is deze v erordening van den Feldkommandant, bevoegd voor het gebied der provincie N.Br. nauwkeurig na te leven. ‘s-Hertogenb. 5 juni 1940. De comm. der Kon. enz.

De aanvragen om met een auto te mogen rijden, resp. benzine te mogen gebruiken, blijven binnenkomen òòk aan mijn woonhuis wanneer de secretarie gesloten is zoodat van eenige rust voor mij, bijna geen sprake is. Daarom onttrek ik mij heden middag aan die drukte en maak ik op de z.g. vrije zaterdagmiddag een fietstocht naar Breda waar ik een nieuw pak laat aanmeten hetgeen meebrengt dat zulks alleen kan op vertoon van mijn distributiestamkaart waarvan het nummer genoteerd moet worden.

Heden zijn van mij nog signalementen verspreid van verloren landbouwpaarden (stamboekdieren) om langs dien weg opsporing te bevorderen. Hieronder zijn drie prima fokdieren van J. de Wit te Zevenb. Hoek.

Share
Freelance PHP Developer