sneeuwruimen

...now browsing by tag

 
 

19 januari 1941

woensdag, januari 19th, 2011

De avond en laatste nacht was al even rustig als eenige andere waarin geen enkele oorlogshandeling wordt gehoord of gezien. Mogelijk dat de sneeuwjacht in de voornacht en de in den nanacht ingetreden dooi daarop van invloed zijn geweest.

Heden middag is het geluid der vliegtuigmotoren wederom geregeld te hooren en is nu en dan een enkel vliegtuig ook te zien.

Tot de vaste gewoonten in iedere woning behoort des avonds het aanbrengen van de schermen achter alle glas waardoor licht naar buiten straalt. Draaide men vroeger, zonder meer de knop van de schakelaar en ging daarop de lamp(en) aan, thans wordt steeds gezegd ‘het breng de verduisteringsschermen aan, dan kunnen we licht maken hetgeen thans omtrent 18 uur plaats heeft.

Heden zondag ontving ik van het departement van Sociale Zaken een expres schrijven, houdende de mededeeling dat, indien de kosten van sneeuwruimen voor de gemeente op financiele moeilijkheden zou stuiten zulks dan kan geschiedde als onder werk in werkverruiming en het Rijk in de kosten eenzelfde subsidie geeft. Nog heden heb ik last gegeven om morgen te 9 uur met ca. 25 werkloozen te beginnen met het ruimen van sneeuw waar deze het meest het verkeer bemoeilijkt.

18 januari 1941

dinsdag, januari 18th, 2011

Bij blijvend vriezend en koud weer is er geen actie in de lucht door om in de nacht van 17 – 18 jan. gehoord.

De wegen zijn bijna niet berijdbaar vanwege de dikke laag sneeuw die met sneeuwploegen slechts gedeeltelijk is verwijderd kunnen worden en toch nog in flinke ruggen naar de bermen is geschoven.

Met den directeur van het gasbedrijf ben ik heden naar den ortskommandant geweest om te klagen over het enorme gasverbruik door de militairen in de door hen ingenomen gebouwen, als lokalen in de meisjesschool in de Doelstraat, het parochiehuis, het gedeelte in de jongensschool op de Markt, in het vereenigingslokaal ‘de Eendracht’ en de protestantsche bewaarschool. In alle gebouwen is gasverwarming en er wordt dag en nacht de kachels gebrand veelal met open ramen en deuren, ook al is er niets te doen en geen man aanwezig, hetgeen er toe moet leiden zegt de directeur dat het beschikbare gas uit de beschikbaar gestelde steenkolen nog verder gerantsoeneerd zal moeten worden. Door de 200 hier gelegerde militairen is in december 1940 15% van het totaal verbruikte gas verbruikt, zijnde ruimt 15700 m3 a 4 cent of ruim voor F 600,-. De kommandant beloofde hierin de hand te zullen nemen en na te zullen gaan waar bezuinigd kan worden.

Via de arbeidsbeurs bereikte mij de mededeeling dat alle werklooze bouwvakarbeiders a.s. maandag naar Venlo moeten vertrekken om daar werkzaam te zijn op het in aanbouw zijnde vliegveld. Zij moeten in voorschot van de gemeente F 3,- reisgeld ontvangen welke door de arbeidsbeurs te Venlo worden terugbetaald. Bij onwerkbaar weer ontvangen zij te Venlo 70% van het dagloon. Die metselaars, zes hier in de gemeente te werk waren gesteld bij aanbouw van de 28 arbeiderswoningen kunnen, zoodra het werk kan worden hervat, naar hun werk terug komen.

Heden betaalde ik aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek, omtrent wiens schade een en ander reeds eerder is vermeld, F 10.000,- in voorschot op zijn tegoed.

17 januari 1941

maandag, januari 17th, 2011

De nacht was zeer kalm. Nu en dan valt er nog sneeuw bij zoodat de wegen bijna onbegaan- en onbereidbaar zijn. Heden deed ik door den omroeper bekend maken dat de sneeuw van trottoirs moet geruim zijn voor 14 uur en zand of asch daarop moet gestrooid worden, waaraan de meeste ingezetenen voldaan hebben. In den namiddag zijn ’n paar vliegtuigen gezien, kennelijk van Duitsche nationaliteit.

In de avonduren zijn er verschillende jongelui op straat die zich niet ontzien om Duitsche militairen met sneeuwballen te bekogelen, wat reeds eerder door kleinere jongens en meisjes geschiedde en waarop zij meestal reageerden door eveneens met sneeuwballen terug te gooien. Nu echter grootere jongens en meisjes ook fietsende militairen gooien worden sommigen kwaad en heb ik de politie gelast streng op te treden tegen het verbod van gooien met sneeuwballen in het algemeen.

Hoe schaarsch de burgers soms in hun levensmiddelen zitten moge blijken dat clandestien voor vet spek zoo genaamd zijspek gaarne F 2,- en meer per pond wordt betaald en voor gerookte varkensham tot F 3,- per pond. Vooral de vet voorraad of de hoeveelheid vet die op bonnen is te verkrijgen is niet toereikend om inde vetbehoeft te voorzien.

Onder alle moeilijke omstandigheden komen nu en dan vermakelijke dingen voor. Zoo hoorde ik heden te Zevenb. Hoek vertellen door een zeer betrouwbaar ingezetene, dat een Duitsch militair, die eerder te Zevenb. Hoek was ingekwartierd en daar kennis heeft gekregen met een meisje terwijl hij nu te Beek bij Breda gelegerd is, op zondagen naar Zevenb. Hoek terug komt om zijn meisje te bezoeken. Terwijl deze militair zondag voor ’n week in een café ter plaatse vertoefde hebben enkele jonge mannen van Zevenb. Hoek den militair in de maling genomen en hem uiteindelijk midden op het biljart doen zitting nemen waarna hij moet roepen ‘Leve de Koningin’ waaraan hij noodgedwongen misschien gevolg heeft gegeven. Door mij is de plaatselijke politie opgedragen naar een en ander onderzoek in te stellen en zal ik bij bevinding van de juistheid van het bovenstaande, nader overwegen wat gedaan moet worden om te voorkomen dat vechtpartijen ontstaan of beleediging van de Duitsche Weermacht.