verlichting

...now browsing by tag

 
 

9 november 1939

maandag, november 9th, 2009

Circulaire van Com. der Koningin, die namens den minister van Bin. Zaken, verzoekt, de gewonen straatverlichting des nachts te handhaven. Grensgemeenten moeten volle verlichting voeren (dit als kenmerk voor vijandelijke vliegtuigen)

omtrent 12 uur v.m. ontvang ik bezoek van een kapitein en een mindere met een burger (mij onbekend) die mij vraagt om aannemer(s) van grondwerken. Nog heden moet met +- 50 a 60 grondwerkers gewerkt worden aan grondwerken aan Roode-Vaart en Elderenspolder ten behoeve van inundatiewerken. Indien geen vrije arbeiders aanwezig zijn zullen zij gevorderd moeten worden. Duur van het werk +- 3 weken. De ambtenaar steunverleening en werkverschaffing stel ik voor het opzoeken van vòòrwerkers en arbeiders ter beschikking. Uiteindelijk heeft de hier bedoelde kapitein zich verstaan met de aannemer van de nieuwe toegangswegen tot de nieuwe brug over “De mark” nabij Zwartenberg en heeft deze personeel en grondmachines in dienst gesteld voor grondwerk, hier bedoeld.

In den voormiddag pleeg ik overleg met burgemeesters van Zwaluwe, Oudenbosch, Klundert en Standdaarbuiten, inzake inlevering van vuurwapenen. Zij sluiten zich aan bij mijn besluit. Nog heden besluit ik, als genoemd, tot inlevering en wel op dinsdag 14 en woensdag 15 dezer, met uitzondering van die van jachtactehouders. Hiervan is mededeeling gedaan aan genoemde ambtgenooten.

Heden avond, omstreeks 10 uur, ontving ik kapitein Mulder, commandant van de zoeklichtafdeeling, die eerder zijn bureau alhier in het parochiehuis had en thans te Etten, om afscheid te nemen. Hij verklaarde met alle manschappen van zijn afdeeling en met alle materiaal – zoeklichten en transportwagens – zich nog heden nacht te moeten verplaatsen naar Utrecht, achter de Waterlinie. Ook alle militairen die momenteel te Zevenb. Hoek zijn gelegerd (+- 80 man in het patronaat, een partij [?] in landbouwsschuur bij Jongeneelen en in de kortelings gereed gekomen barakken, staande op de in aanleg zijnde nieuwe Rijksweg Moerdijk-Princenhage – met al het afweergeschut aan de zuidzijde van de Moerdijkbrug moet eveneens heden nacht vertrekken in de richting Rotterdam.

Share
Freelance PHP Developer