november 16th, 2009

...now browsing by day

 

16 november 1939

maandag, november 16th, 2009

Heden vervoegde zich bij mij de heer F. v. Gils, voorzitter van het waterschap den Elderenspolder, die zich, mede namens vele ingelanden, kwam beklagen over de groote water-overlast in voornoemde polder, waar het, in de lagere deelen, niet meer mogelijk is de gronden te ploegen en het bietenloof te ruimen. Hij verklaarde deze schadelijke inundatie veel erger dan in andere gelijk geinundeerde polders en zulks besproken te hebben met den militairen commandant, die deze zeer opgevoerde waterstand niet wil wijzigen, waarom hij mijne hulp inroept om de toestand gewijzigd te krijgen. In afspraak met Van Gils, zal ik morgen, ter plaatse een en ander met hem gaan bezien om daarna eventueel bij de militairen commandant te protesteren, althans trachten zal verbeterde toestand te krijgen.

Share
Freelance PHP Developer