november 30th, 2009

...now browsing by day

 

30 november 1939

maandag, november 30th, 2009

Heden beklaagde zich bij mij de weduwe Stoop, Bredasche dijk, nabij station Lage-Zwaluwe en v.d. Poel, landbouwer, achter voornoemd station, zich omtrent het in gebruik nemen van gronden, erven en tuinen, zonder dienaangaande iets te vragen, om daarop militaire werken te maken en aan te leggen, met de vraag of ik wil bevorderen dat hun een billijke vergoeding geword. Ik heb hen beloofde in hun geest werkzaam te zullen zijn.

Share
Freelance PHP Developer