december 2nd, 2009

...now browsing by day

 

2 december 1939

woensdag, december 2nd, 2009

Naar aanleiding van de op 27 dezer aangekondigde verplichte verduisteringsoefening, voorgeschreven te houden op 18 dec. a.s. heb ik heden alle chefs van afdeelingen te Zevenbergen, Zevenb-Hoek en Langeweg met de leiders van de luchtbeschermingsdiensten, tot een bijeenkomst eerder uitgenoodigd, op het gemeentehuis ontvangen, ook de commandanten van de drie burgerwachten, te Zevenbergen, Zevenb. Hoek en Langeweg, waren hierbij tegenwoordig. Door mij is besloten na gehouden overleg, dat op 18 dec. a.s. des avonds van 8 tot 9 uur een verduisteringsoefening zal gehouden worden voor welker controle alle leden der burgerwacht van Zevenbergen de politie behulpzaam zijn zal. Voorts zal tegelijkertijd geoefend worden door de medische afdeeling, de brandweer, de herstellen opruimingsdienst enz. De verplichte verduistering zal zijn: de geheele kom van Zevenbergen tot, de Hazeldonksche Zandweg tot en met de kinderen Wijtvliet, de Langeweg tot laatst aaneengesloten bebouwing, de Achterdijk tot de hoeve Korteweg, de Koekoekschedijk tot en met fabriek van Hartman, de Klundertscheweg tot de grens van Klundert, de Huizersdijk tot en met ‘Azelma’, de Landschotschedijk tot en met fabriek v. Opstal. Te Zevenb. Hoek en te Langeweg zal eveneens verduisteringsoefening plaats hebben, doch op 19 december van 8 tot 9 uur. Ook daar zullen de burgerwachten politiehulp verleenen en zullen eveneens andere diensten, tijdens de verduistering oefenen. Ook voor beide plaatsen werden de grenzen vastgesteld, voor zoover verduisterd moet worden.

Share
Freelance PHP Developer