december 4th, 2009

...now browsing by day

 

4 december 1939

vrijdag, december 4th, 2009

In antwoord op mijn aan den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant per 20 nov. per expresse gericht schrijven (zie aanteekening 20 nov.) ontving ik heden antwoord, houdende mededeeling dat ter zake van de behartiging der bedoelde belangen, voorhands bij de burgemeesters een taak ligt en het z.i. aanbeveling verdient dat ik mij in verbinding stel met de miltaire autoriteiten ten einde schadevergoedingskwesties tijdig onder de oogen te kunnen zien. Overigens raadt de Commissaris mij, te bevorderen, dat betrouwbare taxateurs worden aangewezen om de schade reeds thans op te nemen. Om zoveel mogelijk te voorkomen, dat later meeningsverschillen rijzen, zal de schadeopneming naar een volkomen objectief oordeel moeten gescheiden. De vertrouwensmannen der landbouwers kunnen m.i., zoo schrijft de Com. verder, bezwaarlijk voor het opnemen der schade worden aangewezen -althans niet zij alleen- omdat een taxatie van hen later wellicht als een eenzijdig oordeel zou kunnen worden aangemerkt.

Share
Freelance PHP Developer