januari 5th, 2010

...now browsing by day

 

5 januari 1940

dinsdag, januari 5th, 2010

In verband met het besluit der vergadering dd. 5 dec. 1939, inzake maatregelen voor kostenvergoeding van schade bij inundatie of militaire werken, is heden de commissie, bestaande uit de heeren dr. v. Beek, rentmeester der domeinen, Hoppenbrouwers secretaris der commissie, de heer Adr. Bax Az. en ondergeteekende naar Oud-Beijerland gereisd ten einde met de commandant van het Zuid-front een en ander te bespreken. Ter elfder ure is bericht ontvangen dat de bespreking niet kon doorgaan aangezien de commandant ons niet ontvangen kon en is deze bespreking uitgesteld tot over één week.

Share
Freelance PHP Developer