januari 14th, 2010

...now browsing by day

 

14 januari 1940

donderdag, januari 14th, 2010

Heden om 18 uur, wordt mij door den directeur van het telegraafkanton te ‘s-Bosch, per telefoon, de mededeeling gedaan, dat, in verband met de hedenmorgen per radio bekend gemaakte mededeeling, dat geen periodieke verloven meer zullen worden verleend, geen aanplakking van daarvoor bestemde formulieren aan het gemeentehuis mogen plaats hebben; een en ander op last van den minister van defensie. Morgen zal afschrift van het telegram volgen.
Heden avond, om 9.30 uur ontvang ik het volgende telegram: ‘Geheim’ 14-1-40/21.22 uur Regeringstelegr.
Burgemeester dienen de eerstvolgende dagen en tot nader order in hun gemeenten aanwezig te zijn stop. Rijzen over genomen voorzorgsmaatregelen vragen, dan dienen zij in contact te treden met betrokken militairen commandant stop. worden van militaire zijde met betrekking tot lichtdooving wenschen geuit, dan moet daaraan worden voldaan stop. Minister van Binn. Zaken.

Share
Freelance PHP Developer