februari 6th, 2010

...now browsing by day

 

6 februari 1940

zaterdag, februari 6th, 2010

De op 18 jan. l.l. aangekondigde bespreking heeft heden plaats gehad op het stafkwartier te Oud-Beijerland. De korte inhoud van het gesprokene en behandelde is de volgende: omtrent afvoer burgerbevolking zal getracht moeten worden het geheel af te voeren persoonen terug te brengen op totaal 5500 hetgeen zal kunnen geschieden door de uit elkaar wonende bevolking, buiten druk bebouwde kommen, te laten wonen, b.v. te Langeweg, Calishoek en dergelijke groepen. Hieromtrent zal, ter plaatse, door militaire overheid, overzicht plaats hebben. Omtrent afvoer van paarden en vee: Doordat hij deze bespreking tegenwoordig waren, afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, o.m. Sr. staf met een kapitein en een ander burger, werd door sr. staf medegedeeld, dat de evacuatie van paarden en vee, geheel door Economische Zaken zal verzorgd worden. Alleen hebben de burgemeesters momenteel in deze niets anders te doen, dan aan het ‘bureau-ontruiming’ Lange Voorhout 3 te Den Haag, op te geven, de naam van een persoon ter plaatse, die geacht kan worden in staat te zijn de geheele afvoer te regelen zoowel in hoofd als in bijzaken.

Share
Freelance PHP Developer