februari 21st, 2010

...now browsing by day

 

21 februari 1940

zondag, februari 21st, 2010

Als antwoord op vorenstaand schrijven is door mij geantwoord.
1) een kaart is ontworpen, waarop den wijkverdeeling der gemeente is aangegeven;
2) de hoofd- en groepsgeleiders zijn aangewezen, terwijl de hoofdgeleiders door mij per circulaire nader zijn geinstrueerd;
3) van alle hoofdgeleiders is een oranje kaart (model I) aangelegd;
4) van alle groepen is aangelegd de gele kaart (model II);
5) alle gegevens op de gele kaarten zijn ingevuld. Hiertoe is door enkele ambtenaren een persoonlijk onderzoek bij de gezinnen ingesteld;
6) biljet (model I), houdende ‘algemeene aanwijzingen betreffende den afvoer der burgerbevolking’, is hun aan huis bezorgd;
7) de personen, behoorende tot de klasse A zijn in het bezit gesteld van een oranje-legitimatiekaart;
8) de personen behoorende tot de klasse B hebben een witte-kaart ontvangen;
9) de personen, niet tot de groepen behoorende genoemd sub 7 en 8, hebben een aanschrijving ontvangen, dat zij behooren tot klasse C.;
10) biljet II (waarschuwingsbevel) ligt voor onmiddelijke verzending gereed;
11) overleg met de geneesheeren is gepleegd ten aanzien van het vervoer der acute- en chronische zieken.

Ik verneem dat met het vorenstaande geheel is voldaan aan de aanschrijving van den minister van Binn. Zaken dd.9 nov. 1939 no. 24507.

Share
Freelance PHP Developer