maart 13th, 2010

...now browsing by day

 

13 maart 1940

zaterdag, maart 13th, 2010

Heden heeft opgemelde vergadering plaatsgehad waarbij, behalve ondergeteekende met de ambtenaar ter secretarie v. Gool, tegenwoordig waren de burgemeesters van Roosendaal, Willemstad, Fijnaart, Dinteloord, Oudenbosch, Wouw en vertegenwoordigers van Zwaluwe, Oud- en Nieuw-Gastel en Klundert. De de heer Staal (C.A.B.) bespreekt de publicatie omtrent evacuatie bevolking, in de pers. Aangezien die niet volledig waren zullen die alsnog, als opgesteld, worden toegezonden. Meerdere aanwezigen spreken hun misgenoegen uit opmtrent de slechte regelingen alsmede de afwijkingen die er zijn tusschen de Commandant van het Zuidfront en de C.A.B. Zoo is voor Zevenb. nog steeds niet geregeld hoeveel personen er juist moeten evacueeren; dit maakt een verschil van ca. 2000 personen tusschen het getal van de C.A.B. en het stafkwartier Zuidfront. Voor beddenzakken -ongevuld- zal door de regeering direct gezorgd worden en deze zullen worden opgeslagen worden in één gemeente of in alle gemeenten die vluchtoorden zijn en welk tot een hoeveelheid van 45% van de te ontvangen burgers.
Voorts wordt of is overleg gepleegd met de P.T.T. welke zal zorgen dat voldoende contanten aanwezig zijn om op de spaarbankboekjes, bij evactuatie, gelden terug te betalen. Verder zal alsnog overleg gepleegd worden tusschen evacueerende gemeenten en ontvangende idem, omtrent asociale gezinnen en hun plaatsing.
De voedselcom. v. Haaren kan ieder gerust stellen nopende voedselvoorziening na evacuatie; er is in deze streek graan enz. genoeg aanwezoh. Voor gist om brood te bakken, zal worden gezorgd. Ook rijst en suiker zijn voldoende voorradig evenals vetten. Groote voorraden graan, thans hier en daar opgeslagen, zullen bij vijandelijke inval, direct gedistribueerd worden onder de boeren, terwijl het graan toch rijkseigendom blijft.

Share
Freelance PHP Developer