maart 15th, 2010

...now browsing by day

 

15 maart 1940

maandag, maart 15th, 2010

Heden morgen heb ik een bespreking gehad met kapiteins Pereira en Maasland, op last van den Commandant van het Zuidfront inzake evacuatie en wel ten gemeentehuize om 10 uur v.m. Het betreft voornamelijk oplossing van het verschil in het aantal personen in deze gemeente, die geevacueerd moeten worden, dat is voorhands de geheele bevolking, behalve dan de A- en B-klasse en het aantal opgegeven door den C.A.B. zijnde een getal van 5500. Voor ongeveer 2000 inwoners is tot heden geen vluchtoord aangewezen. De kapitein zeide dat Langeweg nioet geevacueerd behoeft te worden. Wel geheel Zevenb. Hoek met omgeving van station Lage Zwaluwe en Calishoek tot het Zwart Schaap (Achterdijk) alzoo het inundatiegebied en overig deel van Zevenb. Hoek, aangezien dit terrein wel in de vuurlinie zal liggen, zoogoed als geheel Lage Zwaluwe. Voor de kom van Zevenbergen bestaat geen gevaar; alleen het station en omgeving (straal 200 meter) kan gevaar loopen vanuit de lucht. Hij zal de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht voorstellen de kom van Zevenbergen en omgeving niet te evacueeren waaromtrent wellicht binnen 14 dagen een beslissing zal vallen. Intusschen kan het administratief werk op vorenstaande reeds worden ingericht.

Heden ontving ik bericht van den commandant van het Zuidfront, dat op dinsdag 19 maart een bespreking zal plaatshebben met vetregenwoordigers van het Bureau Ontruiming van het departement van Economische Zaken over afvoer van vee, waartoe mede zijn uitgenoodigd de burgemeesters van Fijnaart, Hooge en L-Zwaluwe en Klundert. Door mij is verzocht die bespreking, in plaats van op het stafkwartier te Oud-Beijerland te houden te Zevenbergen. Nader bericht zal volgen.

Share
Freelance PHP Developer