april 10th, 2010

...now browsing by day

 

10 april 1940

zaterdag, april 10th, 2010

Heden morgen is voor 7 uur, aan alle cafehouders last gegeven hun localiteiten, tot nader order, te sluiten. De daartoe verstrekte lastgeving zijn de vorige nacht van 9-10 april door ambtenaren ter secretarie gereed gemaakt en door de gem. politie uitgereikt.

Na gehouden telefonische bespreking met de bevelvoerende kapitein van het 3 legerkorps te Tilburg, inzake sluiting cafés enz. en de moeilijkheden daaruit voortkomende hier ter plaatse, kon deze goedkeuren dat ik de herbergen enz. heden, omtrent 11 uur v.m. liet openen en drank verkoopen, hetgeen door de gemeentepolitie aan betrokkenenen is medegedeeld.

Heden, om 15.30 bereikte mij het volgende telegram. Verzoek van gisteren om verkoop sterken drank en zwak alcoholische drank te verbieden geldt tot heden woensdag vier en twintig uur. Com. der Koningin A. v. Rijckevorsel

Heden brengt mij de sergeant, die belast is met opmertingen, ten behoeve van de inundatie, de tijding, dat in deze gemeente het te inundeeren gebied de polderslooten vol water zijn gezet, zoodat de lagere gedeelten reed dras komen te staan.

Heden omtrent 17.30 uur ontvang ik het volgende telegram: Een wagon voor ziekenvervoer op inlaadstation aanwezig. wil u voor 250 kgr. stroo zorgen en in gereedheid brengen. Straal, commissaris afvoer burgerbevolking prov. Noordbrabant.

Share
Freelance PHP Developer