april 11th, 2010

...now browsing by day

 

11 april 1940

zondag, april 11th, 2010

Heden P. Huijsman alhier gelast 250 kgr. schoon tarwestroo in wagon no.24798 te leveren voor den prijs van F 21.50 per 1000 kgr.

Heden omtrent 14.30 uur (heb ik het Bureau afvoer burgerbevolking te ‘s-Gravenhage geinformeerd omtrent het aantal af te voeren personen in deze gemeente bij evactuatie. Bedoeld deelt mij thans mede, dat de opperbevelhebber voor Land- en Zeemacht, omtrent Zevenbergen heeft besloten in totaal 3000 menschen te evacueeren, indien noodig.

14.30 uur. Ontving het volgende telegram: u wordt beleefd maar dringend uitgenoodigd morgen 12 april voormiddag 11 uur ten gemeentehuize Roosendaal aanwezig te zijn. Bespreking wijziging evacuatieplan. Staal. Com. afv. burgerbevolking NBr.

Share
Freelance PHP Developer