april 30th, 2010

...now browsing by day

 

30 april 1940

vrijdag, april 30th, 2010

Op heden bereikte mij de circulaire van de commandant van het III Legerkorps, Stafkwartier, houdende bekendmaking, dat ten aanzien van vergaderingen en bijeenkosten van van vreemdeling, door hun is bepaald: Ter vergadering mogen geen redevoeringen worden gehouden welke:
a. de in- of uitwendige politiek der Ned. Regeering of de politieke gezindheid van het Ned. Volk betreffen;
b. scherpe critiek oefenen op vreemde mogendheden;
c. aansporingen bevatten ten nadeel van vreemde mogendheden. Voorts dat tot alle vergaderingen miliitairen en politie toegang moeten hebben en tot vergadering slecht worden toegelaten, leden der vereeniging op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap terwijl redevoeringen op eerste aanzegging der politie of militairen moet worden gestaakt.

Share
Freelance PHP Developer