september 4th, 2010

...now browsing by day

 

4 september 1940

zaterdag, september 4th, 2010

Ook heden nacht was er vooral in het Westen nu, zeer hevig bombardement en afweergeschut te hooren en te zien. Volgens de aantekeningen van de luchtwachtuitkijk- en luisterpost op de toren is er in de afgeloopen nacht zeer veel luchtverkeer geweest en is op verschillende tijden zwaar afweergeschut en bombardementen gehoord.

Heden voormiddag is, onder leiding van ir. Buskens, contactcommissaris voor den wederopbouw, op het gemeentehuis een bijeenkomst gehouden met de 4 architecten, met name ir. Siebers, Schellekens, Mol en de Lint en den heer v.d. Palen van het Bouw- woning- en welstandstoeizcht en den heer ir. de Boer van de Streekplandienst te ‘s-Bosch, den gem-opzichter en mij, ten doel hebbende nadere instructies te geven t.a.z. van de te maken plannen voor opbouw. Genoemde 4 architecten zijn nu definitief aangewezen voor de plannen te Zevenbergen (kom) in het verwoeste deel, terwijl Zevenb. Hoek en overig deel van het uitbreidingsplan te Zevenbergen (kom) vrijgelaten wordt in de keuze van architecten, behoudens nadere goedkeuring van den commissie v/d wederopbouw.

Heden is door B&W aan den Reg. Com. voor wederopbouw gevraagd de puin en steenen van de verwoeste panden in de geheele gemeente te onteigenen en dit alles op naam te stellen van de gemeente.

Heden voormiddag meldde zich bij mij een drietal hoofd-officieren, aankondigende, dat de reeds, eerder aangekondigende, dat militairen heden naar Zevenbergen afkwamen. Ook voor Zevenbergschen-Hoek kwam de aangekondigde bezetting ongeveer 1000 man en +- 200 paarden voor iedere plaats moeten op korten termijn worden geplaatst, wat handen vol werk geeft. In den avond, onder groote belangstelling der bevolking, arriveert de groep gedeeltelijk.

Share
Freelance PHP Developer