september 13th, 2010

...now browsing by day

 

13 september 1940

maandag, september 13th, 2010

In de voorbije nacht is niets door ons gezien of gehoord wat op vijandelijke handelingen wijst. Het weer is zeer slecht, koud en veel regen.

Andermaal komen boeren klagen over de inkwartiering, zoo o.a. Frans Wijnen van den Achterdijk, die oorspronkelijk 24 militairen bij hem kreeg ingekwartierd doch dit getal is aangegroeid tot 52 en een officier. De manschappen loopen met vuile voeten naar de zolder waar zij legering hebben. Zelf slaapt hij met zijn gezin in één kamer op den vlier. Ik heb hem verwezen naar den Ortskommandant en hem een agent van politie, die de Duitsche taal machtig is meegegeven.

Verschillende klachten van burgers bereiken mij omtrent het afleveren van textielgoederen en brood aan militairen en dat zonder overlegging van een bon. De burgers zoo zeggen dezen, kunnen niets zonder bon verkrijgen en de militairen wel. Daarom gaat van mij heden nog een waarschuwing uit aan alle winkeliers in de gemeente, houdende mijn vroeger verbod van 12 aug. j.l. waarin ik, ingevolge het bepaalde in het Verordeningsblad stuk 14 van 27 juli j.l.van den Rijkscommissaris van het bezette gebied, waarschuwe niet anders dan op bonnen te verkoopen. Ik raad alle winkeliers aan, aan de voorschriften streng de hand te houden aangezien zij er niet op mogen rekeken dat mijnentwege eenige handeling zal worden gesteld of bevorderd anders dan langs de legalen weg, te voorraden te doen aanvullen.

Gisteren (zie 12-9-40) zijn, op last van den Stabsoffizier der Ordnungspolizei te ‘s-Hertogenbosch, als eerder, daartoe aanschrijving te hebben ontvangen, alle onder mijn berusting zijnde vuurwapenen en munitie in één kist naar ‘s-Hertogenbosch Paleis van Justitie gezonden behalve de jachtgeweren die onder mij berusten en de wapens en munitie van de politie. Vóór 10 october moeten evenzoo alle onder mijne berusting zijnde jactgeweren en munitie ingeleverd worden. Voor zoover bekend mogen de jachtactehouders hun geweren dan nog behouden.

Share
Freelance PHP Developer