september 20th, 2010

...now browsing by day

 

20 september 1940

maandag, september 20th, 2010

De nacht was rustiger dan vorige nachten sinds ongeveer een week mogelijk is het slecht weer hiervan wel de oorzaak. Bij navraag is mij door de L.D. toch medegedeeld dat er heden nacht veel vliegtuigenformaties in de lucht zijn geweest en ook afweergeschut en zoeklichten in werking waren.

In de gemeente is het bij fotografen enorm druk nu de meeste menschen die verplicht zijn een identiteitsbewijs met foto op 1 october a.s. in hun bezit moeten hebben (en dat zijn alle persoonen boven 15 jaar). De bekendmaking van het gem. bestuur gaat uit, per post aan alle gezinnen) dat zitting zal worden gehouden voor uitreiking identiteitsbewijzewn en wel: te Zevenbergen op 23 sep. van 9-12 en 2-5 uur voor de namen A tm G. Op 24 sep. voor de namen H tm R, op 25 sept. voor de namen S tm Z. te Zevenb. Hoek op 28 sept. van 10-12 en 1-4½ uur, te Langeweg op 27 sept. van 10-12 en 1-4 uur. Op de secretarie zijn reeds enkele dagen een 5 tal ambtenaren en hulpkrachten aan het werk om de bewijzen zoover mogelijk gereed te maken.

De pastoor van Zevenb. beklaagde zich heden bij mij omtrent het feit dat de D. militairen ook nog zijn garage in gebruik willen nemen. Nadat, zoo zegt hij, eerder mijn auto is weggenomen (het parochiehuis geheel in beslag is genomen, mijn halve pastorie door inkwartiering het weiland van het gasthuis en mijn tuin worden gebruikt zou men nog willen dat ik mijn rijtuig hetwelk ik in de plaats van een auto heb gekocht, uit de garage wegneem. Ik heb hun geraden zich daartegen te verzetten als zijnde dan toch elders wel een ruimte te vinden voor het doel. Mijn politie gaf ik last daarin mede de hand te nemen wat heeft geleid, dat men van het voornemen afzag.

Heden nacht is de eerste burger, die zich verlaat heeft en na 10 uur des avonds op straat was, opgesloten in het politiebureau tot ‘smorgens 4 uur, plus proces-verbaal. Deze namiddag vervoegden zich bij mij twee officieren die vroeger de raadzaal te mogen gebruiken voor een conferentie van een 20-tal officieren op maandag a.s om 5 uur n.m. gedurende ongeveer een uur, wat ik heb toegestaan.

Share
Freelance PHP Developer