oktober 9th, 2010

...now browsing by day

 

9 oktober 1940

zaterdag, oktober 9th, 2010

Rustige nacht; niets bijzonders te vermelden. Overdag het gewon en aan en afvliegen van vliegtuigen.

De burgerbevolkingbeklaagd zich meer en meer over het feit, dat de militairen zaooveel koopen in voor hen zelf én om naar huis te zenden, dat voor de burgers niet veel meer overblijft. Het doet vreemd aan dat bij verschillende winkeliers in manufacturen b.v. de militairen goederen kunnen koopen zonder, terwijl de burgers dit geweigerd wordt. De militairen zoo klaagt men, koopen de winkels ledig, terwijl nieuwe aanvulling vrijwel uitgesloten is.

Heden is het vijf weken dat de tegenwoordige bezetting, die oorspronkelijk slechts voor 2 of 3 dagen hier zou gelegerd worden, hier is. Hoe langer hoe meer komt vast te staan dat vooral de herbergiers, winkeliers en banketbakkers, een goeden tijd hebben en zéér veel verdienen, aangezien de meeste soldaten hun tractement zeer gemakkelijk uitgeven, en veel feestavonden arrangeeren. Zoo worden op z.g. bieravonden, dikwijls 20 fleschjes bier poer man gedronken, hetgeen voor sommigen te veel schijnt te zijn en last veroorzaakt in de kwartieren en op straat.

Share
Freelance PHP Developer