oktober 15th, 2010

...now browsing by day

 

15 oktober 1940

vrijdag, oktober 15th, 2010

Nacht gewoon. Des daags weinig drukte in de licht.

Heden werd mij gevraagd een kwartier aan te wijzen voor 40 militairen die thans bij burgers zijn ingekwartierd maar die niet voldoen inzake de verwarming. Gevraagd werd een schoollokaal te ontruimen waartegen ik vele bezwaren heb. Eindelijk heb ik een lokaal gevonden in de kleuterschool bij de zusters in de Molenstraat, doch ik heb hen aangeraden de 3e klas wachtkamer in het station te vordren, waar men zou gaan zien of zulks geschikt is.

Omtrent 7 uur n.m. beginnen de Duitsche vliegtuigen reeds te trekken, richting Engeland. Om 9 uur hooren wij de Engelsche vliegtuigen trekken richting Duitschland.

Share
Freelance PHP Developer