oktober 17th, 2010

...now browsing by day

 

17 oktober 1940

zondag, oktober 17th, 2010

De laatste dagen schijnt het bijna uitsluitend in de avonduren druk te zijn; ‘s-nachts, dat is na 11 uur, is het niet druk meer.

Heden moet bekend gemaakt worden, dat een belooning van F 10,- wordt uitgeloofd voor diegenen die bij neerstorting of noodlanding van een vliegtuig mededeeling doet aan een Nederlandsche of Duitsche politieinstantie dan wel aan een afdeeling van de Duitsche Weermacht dat dank zij die mededeeling tot onmiddelijke hulpverleening aan en berging van het vliegtuig kan worden overgegaan.

De boeren blijken meer en meer gebruik te maken van het aanbod der Duitsche Weermacht om hun paarden in dienst te stellen van de landbouwers die er voordeel en gemak van hebben in het bieten- en pulpvervoer. Met de paarden krijgen de boeren ook de berijders der paarden. Zoo zijn er meerdere boeren die aldus 4 of 6 paarden met de rijders in hun werk hebben. Het doet wel vreemd aan op bieten- en pulpwagens Duitsche soldaten te zijnn in hun vuil wit werkpak met de muts op en korte laarzen aan.

Naar men mij mededeelt is de Duitsche Weermacht nog steeds aan het filmen nu aan de stellingen der Ned. Defensie nabij station Lage Zwaluwe waar deze stellingen gericht naar het oosten op 10 mei juist van uit het Noorden door valschermspringers zijn aangevallen en gemakkelijk genomen werden. Zoon verovering wordt thans gedemonstreerd en wel door Duitsche militairen in Ned. Uniformen, hetgeen Ned. burgers onaangenaam aandoet.

Naar aanleiding van de op 12 dezer door het plaatselijk Hulpcomité ontfangen schrijven van het R.K. Huisvestingscomité inzake uitkeeringen aan oorlogsgetroffenen ten bedrage van F 50,- per hoofd van volwassenen en F 35,- per hoofd voor kinderen noodig is. Aan het Huisvestingscomite is heden een lijst overlegd van die getroffenen en het verzoek gedaan de som te mogen ontvangen van F 65.205,- / vijfenzestig duizend, twee honderd en vijf gulden.

Heden vernam ik dat de militairen twee lokalen van de meisjesschool in de Doelstraat hebben gevorderd voor legering en verblijf van een aantal militairen, waarvan sprake is in mijn aanteekeningen van 15 dezer. Zulks is geschied terwijl ik afwezig ben geweest j.l. woensdag. De leerlingen der twee te ontruimen klassen zullen zich in de kleuterschool installeeren.

Share
Freelance PHP Developer