oktober 24th, 2010

...now browsing by day

 

24 oktober 1940

zondag, oktober 24th, 2010

In de afgeloopen nacht van, bij helderen hemel, de activiteit in de lucht wederom genooten dan de laatste dagen. Tot laat in de morgen, omtrent 6 uur, kunnen meerdere Engelsche vliegtuigen van hun nachtraid terug. Een dezer wierp op 6.10 uur een lichtparachute uit ongeveer boven de oude suikerfabriek ‘Azelma’ welke parachute ongeveer 10 minuten bleef hangen. Het zoeken daarna, door de luchtbeschermingsdienst had geen resultaat. Ook werd omtrent 6.30 uur, van uit noordelijke richting het afweergeschut gehoord.

Heden bereikt mij de mededeeling van den luitenant te Zevenb. Hoek dat de aldaar gelegerde militairen zijn vertrokken.

Door de Duitsche Weermacht zijn in Zevenbergen heden nog gevorderd de bewaarschool (kleuterhuis) van de Ned. Hervormde kerk gelegen achter die kerk, als mede het boven de Eendracht gelegen lokaal naar de Christelijke Nijverheidsschool is gevestigd.

Verschillende kwartieren waar de soldaten niet behoorlijk worden of kunnen worden verzorgd of waar zij te koude ligging hebben worden verlaten en mij wordt gevraagd andere, latere kwartieren aan te wijzen.

Heden avond werd mij middels het land van C. Korteweg aan den Uilendijk een bom is gevonden die gedeeltelijk boven het land uitstak en niet geexplodeerd is. Wanneer deze bom daar gevallen is, was niet bekend. Nadien is wel gebleken, dat de vindplaats onder de gemeente Klundert is gelegen waarvan kennis is gegeven aan den burgemeester aldaar.

Share
Freelance PHP Developer