oktober 25th, 2010

...now browsing by day

 

25 oktober 1940

maandag, oktober 25th, 2010

De voornacht was betrekkelijk rustig. De nanacht echter was rumoerig omtrent 1 uur werd afweergeschut en bominslagen gehoord. Zulks heeft geduurd tot ongeveer 7 uur in den morgen.

In den voormiddag bereikte ons het bericht dat de in volle werking zijnde beetwortelsuikerfabriek te Puttershoek gebombardeerd is omtrent 6.30 uur heden morgen. Er zouden 28 dooden zijn te betreuren. Dit bombardement heeft angst doen ontstaan onder de bevolking alhier, welke bevreesd is dat ook de Coöp Suikerfabriek alhier een zelfde lot zal treffen.

Share
Freelance PHP Developer