oktober 26th, 2010

...now browsing by day

 

26 oktober 1940

dinsdag, oktober 26th, 2010

De nacht van normaal d.w.z. Nu en dan enkele vliegtuigen. Heden en gisteren zijn ten gemeentehuize de inkwartieringsgelden uitbetaal;d over 24 dagen van september alsmede enkele vergoedingen voor stalling van paarden enz. te zamen ongeveer een bedrag van f 7000,- (zeven duizend gulden).

De werkzaamheden ter secretarie namen zoodanig toe, dat het werk niet meer tijdig geschieden kan, zoodat er een ambtenaar bij moet komen, waarvoor toestemming is gevraagd aan Ged. Staten der Provincie.

Share
Freelance PHP Developer