oktober 30th, 2010

...now browsing by day

 

30 oktober 1940

zaterdag, oktober 30th, 2010

In de voornacht zijn meerdere vliegtuigen gehoord en waren wederom zoeklichten en afweergeschut in actie. Reeds omtrent 9 uur en omtrent 10 en 11 uur worden exploties gehoord.

Van het secretariaat van den middenstand te Den Haag, Mauritskade 23 ontving ik het verzoek om eventueel van advies te dienen bij verstrekking van crediet of gelden a fonds perdu daar middenstanders in West-Brabant in de raijons der Kamers van Koophandel voor Breda en de Langstraat. Door de middenstandsbonden is een bedrag verkregen voor de middenstanders die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Men heeft mij en de heeren A.D. Snels te Waalwijk, C.H. Lans te Roosendaal, G.P.J. Beens te Breda gevraagd als adviseurs voor het centraal comite middenstandsoffer 1940. Andermaal ontving ik van de Stichting Noord-Brabant 1940 te Tilburg het verzoek om beschikkingen inzake bedrijfscredieten aan aanvragers te doen uitreiken. Thans betreft het:
aan A.J. Tabak, E 155 Zevenb. Hoek F 400,-
aan G.P. Gabriels E 181 Zevenb. Hoek F 870,-
aan J.P. Martis E 158 Zevenb. Hoek, F 2615,-
aan wed: P.J. Dekkers E 194, Zevenb. Hoek, F 800,-
Voor allen is de rente 1e jaar 2 % volgende jaren 5%; 1e jaar geen aflossing daarna resp. in 1942 F 20,-; F 43,50 ; 130,75; F 40,- en 1945 ieder het restant van het geleende bedrag.

Heden ontving ik om 15:30 uur het volgende Regeeringstelegram:
‘Ik deel u op verzoek van den befehlshaber der Ordnungspoliutzei mede, dat tegen het als naar gewoonte op 1 en 2 november ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen ontsteken van lichten (kaarsen) op de graven geen bezwaar bestaat stop. Met het oog op de verduistering moet er voorgezorgd worden en op toegezien worden dat deze lichten van zonsondergang tot zonsopgang gedoofd zijn.
Secretaris-Generaal Frederiks.

Share
Freelance PHP Developer