november 4th, 2010

...now browsing by day

 

4 november 1940

donderdag, november 4th, 2010

Bij voortdurende regen, gedurende de laatste 24 uur, is het luchtwapen schijnbaar niet veel gebruikt. Toch vermelden de rapporten van de luchtbeschermingsdiensten eenige vliegtuigen als gepasseerd en enkele exploties in de verte.

Heden bereikte mij de schriftelijke mededeeling dat door den Rijkscommissaris (voor het bezette gebied in Nederland een vereeniging in het land is opgericht welke de Winterhulp voor armen zal terhand nemen. De burgemeesters worden aangezocht om als plaatselijk leiders op te treden en de gemeente-ontvangers als penningmeesters zoo wordt mij gevraagd of ik als leider in deze gemeente op wil treden en den gemeente-ontvanger penningmeester, welke vraag bevestigend zal beantwoord worden.

Er gaan gerichten in de gemeente dat de hier gevestigde Duitsche militairen binnenkort zullen vetrekken. Heden werd mij door een onderdeel der Duitsche Weermacht gevraagd naar eenig gebouw, of gedeelte daarvan, om daarin ondericht te doen geven aan militairen.

Aangezien alle beschikbare gebouwen zijn bezet, zelfs gedeelten van scholen en alle vereenigingsgebouwen, heb ik slechts kunnen doen aanmerken de 3e klas wachtkamer op het station alhier welke men morgen op de geschiktheid zal keuren.

Share
Freelance PHP Developer