november 19th, 2010

...now browsing by day

 

19 november 1940

vrijdag, november 19th, 2010

Rustige nacht hier en toch melden de luchtbeschermingsdiensten het overvliegen van veel vliegtuigen en hier en daar zoeklichten en bominslagen, lichtparachuten in de verte zoowel in Noordelijke als in Zuid-Oostelijke richting.

Heden nacht is, volgens het politie-rapport, andermaal in eenige straat geschoten zonder achterhaald is kunnen worden door wien die schoten zijn gelost.

In de namiddag ontving ik bezoek van den heer directeur van de arbeidsbeurs te Roosendaal die vergezeld was van een Duitsche vertegenwoordiger van het arbietsambt die kwamen informeeren naar de reden waarom zich tot heden van uit Zevenbergen zoo weinig arbeiders voor Duitschland hebben gemeld. Als reden moet gelden dat de arbeiders vrij algemeen groote vrees en tegenzin hebben daar te gaan werken, deels omdat zij bang zijn om daar in groot gevaar te komen wegens bombardementen en deels omdat zij zoolang van hun gezin zijn verstoken, n.m. minstens 3 maanden voor gehuwden en ½ jaar voor ongehuwden. Momenteel zijn er nog maar 9 arbeiders van hier vertrokken; totaal zijn op heden 50 buitenlandsche passen aangevraagd. Meerdere arbeiders zoeken thans ernstiger dan tevoren naar arbeid in nederland om te ontkomen aan uitzending naar Duitschland.

Share
Freelance PHP Developer