november 21st, 2010

...now browsing by day

 

21 november 1940

zondag, november 21st, 2010

Hoewel persoonlijk in de afgeloopen nacht noch vliegtuig noch bominslagen gehoord te hebben, is er toch veel beweging in de lucht geweest zooals de rapporten van de luchtbeschermingsdiensten in hun dag- en nachtrapporten heden morgen melden. Deze rapporten gewagen van veel vliegtuigen in de lucht, komende van en vliegende in alle richtingen. Van omstreeks 1 tot 4 uur zijn voortdurend zware bominslagen gehoord, zóó zelfs dat bij vele inwoners naar ik vernam de ramen bewogen. Ook veel zoeklichten en zwaar afweergeschut is gezien en gehoord, alles in noordelijke richting; men neemt aan te Rotterdam en Vlaardingen of omgeving. Onze burgers blijven, over het algemeen, kalm onder dit verschrikkelijk oorlogsgeweld en meerderen of de meesten met mij, hooren zelfs de zware explosies niet meer of schenken er geen aandacht aan.

Heden ontvingen wij een circulaire van den secretaris-generaal van het depart. Van Onderwijs enz. houdnede de aanzegging dat alle portretten of afbeeldingen van Prins Bernhard uit de onderwijs-inrichtingen moeten verwijderd worden, hetgeen m.i. alleen beodeld kan zijn voor openbare scholen, die hier niet zijn.

Heden vergaderde de Raad dezer gemeente met als voornaamste agendapunt, het vaststellen van een verordening, die vóór 22 nov. Overal vastgesteld moest worden, houdende maatregelen voor een verzamelen door de burgers en ophalen door de gemeentedienst van afvallen van aardappelschillen van groenten, fruit enz. (afvalbesluit no. I) en van alle dierlijke afvallen (afvalbesluit no. II), welke afvallen moeten verzameld worden voor dierlijk voedsel.

Heden voormiddag ontving ik twee Duitsche officieren thans gelegerd te Klundert mij mededeelende dat zij binnen enkele dagen in deze gemeente hun intrek zouden nemen, als de tegenwoordige bezetting van +- 800 man, hier vertrekken zal. Er komen dan totaal 200 man waaronder 27 officieren en onderofficieren met 146 paarden. Zij zullen behalve de 27 officieren niet bij de burgers in kwartier gaan, maar in het parochiehuis en in de meisjesschool, beide in de Doelstraat.

Meerdere arbeidersgezinnen zijn echter wel gesteld op inkwartiering van 2,3 of 4 man omdat de vergoeding van 30 cent per man per dag een door hen niet te versmaden bij verdienste wordt genoemd. De hier thans gelegerde militairen zijn blijkbaar goed voorzien van thee en andere zaken aangezien zij zelfs aan de burgers thee verkoopen, die mogelijk voor hen zelf bestemd is, alsook champagne die meegebracht is uit Frankrijk; de thee voor F 2,40 per pond en de champagne voor F 1,50 per flesch.

Share
Freelance PHP Developer