december 1st, 2010

...now browsing by day

 

1 december 1940

woensdag, december 1st, 2010

Rustige nacht en dag met mistig weer. Ook de luchtbeschermingsdiensaten vermelden ‘geen enkel vliegtuig waargenomen’.

Meer en meer klaagt de bevolking over de groote en vele inkoopen door Duitsche militairen die met verlof gaan. Reeds dagen en weken bevooraden zij zich met waren van allerlei aard, zoowel levensmiddelen, kruiden enz. als stoffen, waardoor zulke een gebrek voor de bevolking aan den dag treedt, dat op goede gronden verwacht wordt, dat binnen zeer afzienbaren tijd, groot gebrek aan goederen en waren zal ontstaan. In de gehele gemeente is momenteel geen natuurboter te verkrijgen terwijl de melk, sinds vorige week, aan de fabrieken moet afgeroomd worden tot 2 1/2 % vet hoogstens, zoodat de melk van alle kleinhandelaren eerst naar de fabriek moet om die daarvan ter aflevering aan de verbruikers terug te bekomen met verlaagd vetgehalte.

Aan het Duitsche Rijk moet per dag of per week een opgegeven hoeveelheid boter geleverd worden. De tijden worden steeds moeilijker.

Share
Freelance PHP Developer