december 3rd, 2010

...now browsing by day

 

3 december 1940

vrijdag, december 3rd, 2010

Andermaal een rustige nacht en dag. Algemeen vraagt men zich af, wanwaar die rust in het vliegtuigverkeer, afweergeschut, zoeklichten en bominslagen? Met deze rust is ieder zeer ingenomen. Wederom hoort men van vele zijden dat de militairen hier morgen vertrekken hoewel mij dienaangaande geen enkele officieele mededeeling tot heden is gedaan. Alleen is door ieder te constateeren dat reeds vele militairen vertrokken zijn, zonder meer.

De pastoor van Zevenbergen beklaagde zich er over tegen mij, dat de militairen ondanks zijn mondeling en schriftelijk protest de wedie van het gasthuis achter de kerk totaal vernielen door onder alle weersomstandigehden deze te gebruiken voor oefenterrein, zonder dat hij daarvoor eenige vergoeding kan verkrijgen. Ook beklaagde hij zich er over, dat heden een militair arts, in het gasthuis, waar al zooveel ruimte door militairen is ingenomen, twee, door een deur gescheiden kamers vorderde, waarvan de eene is gelegen in het z.g. ‘Slot’ van het zusterhuis. Eindelijk heeft hij een kamer doen ontruimen waar zieken lagen hetgeen onbehoorlijk wordt gevonden. Ik verzocht den pastoor de klacht bij mij schriftelijk in te dienen waarna ik dezelve zal doorgeven aan hoogere instanties.

Heden avond omtrent 20 uur blijkt het bericht gekomen te zijn dat alle hier gelegen militairen morgen 4 dezer reeds vroeg zullen vertrekken. Alles wijst daarop. Zoo is er een drukke beweging op straat tot middernacht en hooren wij de zware stappen in het pikdonkder van militairen.

Share
Freelance PHP Developer