december 6th, 2010

...now browsing by day

 

6 december 1940

maandag, december 6th, 2010

De nacht was betrekkelijk rustig. Wel laten de rapporten van de lichtbeschermingsdiensten zien dat er nogal enkele vliegtuigen zijn gehoord alsook lichtsignalen vanuit vliegtuigen, doch ontploffingen zijn niet gehoord. Met het stormweer op heden zijn slechts een paar vliegtuigen overdag gezien.

De St. Nicolaas, anders zoo bijzonder druk met een levendige opgeruimde stemming onder de jeugd staat in het teeken van benarde tijden, zoodat de met St. Nicolaas gebruikele boterletter alleen nog maar op enkele tafels prijkt. De prijs is F 1,50 per pond.

Ten bewijze dat er overal gebrek is aan vleesch of vleeschwaren diene, dat de firma v/d Waal poulier te Breda, adverteert, konijnenvleesch F 1,- per pond.

Heden gaat van mij nog de volgende circulaire uit: Verkoop, aflevering, verstrekking en gebruik van sterken drank. Bij besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Sociale Zaken, van Justitie en van Binnenlandsche Zaken dd. 2 december 1940 is bepaald: De verkoop, de aflevering, de verstrekking en het gebruik van sterken drank in het klein in localiteiten, waarvoor vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend, is tusschen 19 uur en 4 uur verboden. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van ten hoogste honderd gulden. Zevenbergen 6 december 1940, de burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken

Heden zijn alle militairen uit Klundert voor hier bestemd gearriveerd en hebben hun intrek in parochiehuis (geheel) vereenigingsgebouw ‘De eendracht’, de jongensschool op de Markt, de meisjesschool in de Doelstraat en de Chr. Bewaarschool achter de N.H. Kerk genomen.

Tot heden is het rustiger met deze weinige militairen 200 in de gemeente dan voorheen met +- 800 te Zevenbergen allemaal.

Share
Freelance PHP Developer