december 10th, 2010

...now browsing by day

 

10 december 1940

vrijdag, december 10th, 2010

De avond van 9 op 10 dec. alsook de nacht zijn uitzonderlijk kalm geweest. Aangezien het met maanlicht en helderen sterrenhemel zonder veel wind een prachtige avond was, hadden wij veel vliegtuigen verwacht en wij hebben er geen enkel gehoord of gezien, hetgeen vreemd aan doet.

Heden morgen ontving ik van den Com. der Provincie een schrijven met bijlagen, houdende de mededeeling dat de secretaris-Generaal van het departement van Binnenlandsche mij opdraagt de door den Hoofdintendant vastgestelde vergaderingen aan de rechthebbende tegen kwitantie te doen uitbetalen onder inschrijving in de lijst van R-verrichtingen (regelmatige verrichtingen). Deze betalingen, de eerste van een reeks die nog volgen zal betreffen:
1) Aan J. v.d. Noort, bakker en winkelier, Zuidhaven no. 14 waar op 14 mei 1940 door leden der Duitsche Weermacht uit zijn bakkerij en winkel voedings- en genotsartikelen zijn weggenomen ter waarde door hem opgegeven van F 1051,70
2) P.C.H. Snoeijs, landbouwer C 174 (Langeweg) waar als boven is weggenomen op 15 mei 1940 een paard van 15 jaar, een idem van 5 en een idem van 4 jaar waarvoor een bon is afgegeven door de Duitsche militairen ten bedrage van 200 R.M. of F 1466,67
3) Frans van Gils, landbouwer te Zevenbergschen Hoek, D 200, waar als boven op 17 mei is weggenomen een 3-jarige merrie, een 15 jarige bruine schimmel, waarvoor een bescheinigung is afgegeven ten bedrage van F 1200,-
4) Bernard Zom, sigaren- en tabakzaak te Zevenbergen, Molenstraat 14, waarop 12 en 13 mei 1940 als voor is weggenomen sigaren, sigaretten, tabak en dranken ter waarde van F 787,-
5) Th. de Bruin, stationsrestaurateur station Lage-Zwaluwe E 189 waar als boven is weggenomen van 10-15 mei allerlei goederen en dranken ter waarde van F 545,78
6) P.B.A. Melief, arts te Zevenb-Hoek D 199, waar op 21 mei 1940 zijn auto, als boven is gevorderd en een bescheinigung is afgegeven ten bedrage van F 750,-
7) Frans van Oers, landbouwer te Langeweg, C 93, waar op 15 mei 1940 als boven is weggenomen een wagen op luchtbanden, waarvoor in de plaats is gelaten een onbruikbaar geworden wagen, waarbij een verlies geleden is van F 300,-
8) A.C. Trompers, landb., E 193 waar als boven op 16 mei 1940 een bruine merrie is weggenomen en bescheinigung is afgegeven ten bedrage van 750 R.M. of F 500,-
9) A.G. Cavelaars, landbouwer, D 69, waar, als boven, op 16 mei 1940 is weggenomen een bescheinigung is gelaten ten bedrage van 500 R.M. of F 333,33
10) A.J. Akkermans, landbouwer E 82, waar, als boven, op 16 mei is weggenomen een luchtbanden wagen waarvoor een bescheinigung is gelaten ten bedrage van F 400,-
11) P.A. Schipperen, autoverhuurder stationstraat 34, waar als boven op 13 mei 1940, uit diens garage is weggenomen, autoonderdeelen, reparatiegereedschappen, olie, vet enz., ter waarde van F 360,65
12) Joh. Heerkens, kapelaan te Zevenb. Hoek waar uit de pastorie aldaar, als boven op 14 mei is weggenomen een rijwiel en hoeveelheid wijn, ter waarde van F 350,-
13) J.J.C. Bijnen, pastoior te Zevenb. Hoek waar, als boven op 14 mei uit diens pastorie is weggenomen 10 ankerwijn ter waarde van F 500,-
14) J.A. Grootenboer, tuinbouwer te Zevenbergen, C 9, waar, als boven, op 16 mei is weggenomen een merriepaard waarvoor bescheinigung is afgegeven ten bedrage van 500 R.M. of F 333,33
De uitbetalingen van bovenstaande bedragen zullen nog deze week plaats hebben. Van enkelen wien ik van de betaling in kennis stelden vernam ik dat het hen alles meeviel de gelden te kunnen ontvangen terwijl het dan nog een groote schadepost blijft, omdat men momenteel voor deze bedragen of in het geheel niet de goederen kan koopen omdat die niet meer te verkrijgen zijn, danwel, dat die enorm veel duurder zijn en vele, zoo niet de meeste goederen worden gedistribueerd. De paarden b.v. zijn intusschen wel met 50 a 60% in prijs gestegen.

Share
Freelance PHP Developer