december 11th, 2010

...now browsing by day

 

11 december 1940

zaterdag, december 11th, 2010

In de avond van 10 dezer zijn door ons meerdere Engelsche vliegtuigen gehoord die gezocht werden door de zoeklichten in de nacht na 24 uur hebben wij geen vliegtuigen meer gehoord. Bij mooi weer zijn door den dag enkele vliegtuigen gezien terwijl in de avonduren van heden 11 dezer veel vliegtuigen over Zevenbergen vlogen.

Thans zijn van uit Zevenbergen 27 arbeiders naar Duitschland uitgezonden om daar te arbeiden over het algemeen trachten de arbeiders, die voor uitzending naar Duitschland in aanmerking komen, daaraan te ontkomen, hetzij door hier in het vrije bedrijf werk te vinden hetgeen velen gelukt omdat de werken aan het vliegveld te Gilze-Reijen veel arbeiders opneemt – hetzij dat men tracht een verklaring te krijgen van een geneeskundige dat men in het gezin niet gemist kan worden of zelf gebreken heeft die flinke arbeid in den weg staan. De verzoeken om voor uitzending niet in aanmerking te worden gebracht zijn legio.

Share
Freelance PHP Developer