december 12th, 2010

...now browsing by day

 

12 december 1940

zondag, december 12th, 2010

De verdere nacht van 11 op 12 dec was tamelijk rustig ook des daags is het, hoewel mooi vliegweer rustig in en boven deze gemeente. Volgens verklaring van een ooggetuige uit deze gemeente heeft deze getuige in de verte, waarschijnlijk boven grondgebied van Etten-Leur een luchtgevecht gezien tusschen een Duitsch en Engelsch vliegtuig waarin van beide zijden het vliegtuig geschut in actie kwam. Van afstorten van eenig vliegtuig heeft deze getuige niets gezien. Door mij zijn omtrent het al of niet juist van het geval geen nadere inlichtingen ingewonnen.

De landbouwer, die ik heden sprak zijn bevreesd omtrent hetgeen is afgekondigd inzake de verplichte monstering van hun paarden waaromtent mij nog geen officieele mededeeling is toegekomen. Wel vermelden de couranten van heden die verplichte monstering, welke is aangekondigd door het rijksbvureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. Bij deze wordt medegedeeld dat een voormonstering en monstering van paarden zal gehouden worden waarbij ieder die houden of bezitter van paarden is, verplicht is met zijn paarden te voormonsteren of eventueel op de monstering te verschijnen. De landbouwers zijn bevreesd, dat hun goede paarden gevorderd zullen worden daar beweerd wordt dat in Nederland 25000 paarden in totaal zal hebben te leveren. Volgens courantenberichten heeft zulk een vordering in het Noorden van ons land reeds plaats gehad, waar boeren, met één paard, zooveel mogelijk zijn vrijgesteld van levering.

Heden ontving ik bericht (telefonisch) van het bureau van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw te Den Haag, dat nog deze week de schriftelijke melding zal doorkomen omtrent de voorbereidende maatregelen tot de onteigening van gronden in het verwachte deel dezer gemeente ten plaatse Zevenb. Hoek, doch alleen nog maar voor het westelijk deel aan de Rijksweg aldaar, zijnde het andere deel nog in onderzoek omtrent de voorgestelde onteigening van het perceel grond achter de R.K. kerk aldaar.

Share
Freelance PHP Developer