januari 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 januari 1941

zondag, januari 2nd, 2011

De nacht is kalm geweest; overdag zijn verschillende vliegtuigen gehoord en gezien.

De uitkomst van alle collectrices en collectanten voor de Winterhulp is thans bekend. Te Zevenb. Hoek en te Langeweg is nog een ongeveer gelijk bedrag bijeengebracht als te Zevenbergen, kom en omgev ing zoodat de totaal-opbrengst nu is F 207,10, hetgeen nog niet de helft is van de opbrengst der 1e collecte. Ook te Zevenb. Hoek en te Langeweg is men de collecten Winterhulp slecht gezind.

Voor de weduwe S. de Jong-Farla, die haar woning en daarin gevestigde winkeltje van kruidenierswaren op 11 mei geheel verloor heeft op mijn verzoek het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag een overbruggingssteun verleend van F 10,- per week gedurende 16 weken of in totaal F 160,-. Nog meerdere verzoeken voor overbruggingssteum gaan van mij uit. De ontvangen gelden draag ik over aan het comité van Hulpverleening ter plaatse welk comité voor mij de uitbetalingen verzorgt.

Share
Freelance PHP Developer