januari 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 januari 1941

woensdag, januari 12th, 2011

Alles rustig bij vriezend eenigzins rustig weer. De ijspret heeft vandaag de joneglui, met hier en daar een Duitsch militair er tusschen door, bezig gehouden. Het is wel opvallend hoe de burgerij, meer dan voorheen nog weinig acht slaan op de militairen der bezetting.

Bij de preperatiezen voor mijn reis van morgn van Zevenbergen naar Utrecht behoort:
1) informatie aan het station des spoorwegen wanneer er een trein hier vertrekt in de richting van Zwaluwe aangezien er nog slechts een viertal in iedere richting hier stopt en op de reisgids, welke, meermalen per jaar wordt vernioeuwd en niet zelden daags na verschijning wordt aangevuld. Men raadde mij telkens aan de vertrekstations te informeren naar vertrek treinen;
2) het meenemen van de noodige geldige bonnen. Zoo neem ik mede 2 bonnen no. 33 geldig voor 2 eieren, 2 vleeschbonnen no 14, ieder voor 100 gram vleesch, 1 bon no. 24 geldig voor 1/2 pond boter, waarop kleinere hotelbons (probons) worden teruggegeven; één bopn no. 14 geldig voor 100 gram worst of vleeschwaren; 16 bonnen no. 3 geldig voor 50 gram roggebrood of ander brood of een halfrantsoen gebak of 35 gram meel of bloem;
3) een stukje zeep voor de waschtafel
4) mijn identiteitsbewijs. Een en ander is noodig wegens mijn wegzijn gedurende twee dagen. Tevens ontvang ik de opdracht thuis, toch vooral geen bonnen aan anderen weg te geven en op te letten dat men niet meer afneemt dan waarop men in hotels enz. recht heeft.

Share
Freelance PHP Developer