januari 14th, 2011

...now browsing by day

 

14 januari 1941

vrijdag, januari 14th, 2011

Zeer rustige avond en nacht. Van vliegtuigen niets te hooren.

Reeds enkele dagen zien wij door de straten dezer gemeente verschillende vrachtauto’s met stalmest geladen rijden. Deze mest is of gekocht ofwel gevorderd door de Duitsche Weermacht bij diverse landbouwers en wordt vervoerd naar het groote vliegveld te Gilze-Reijen dienende voor de bemesting van het gras-vlieg-veld.

Bij eenigzins dooi-weer, sneewt het in de avonduren flink, zoodat eerstmaal deze winter, de straten met een flink pak sneeuw prijken, met de onaangename gevolgen van dien.

Ook heden zijn overdag geen vliegtuigen gezien of gehoord.

Share
Freelance PHP Developer